FacebookE-mail

slider_container_blue_bg
  • slider8
  • slider9
  • slider10
  • slider15
  • slider16
  • slider17

Kosten Lidmaatschap

Kosten en subsidie

Het lidmaatschap van Aurora bedraagt m.i.v. september 2015 €150,00 per jaar voor volwassenen en €96,00 per jaar voor jeugdleden.

Het lesjaar loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen in Driebergen. In principe zijn er 40 lessen per jaar. Je betaalt contributie voor het lidmaatschap van Aurora en lesgeld aan de docent. Natuurlijk is het mogelijk om in overleg met de docent eerst gratis een of enkele proeflessen te volgen.

Aurora hanteerde tot nu toe een kortingsregeling voor muziekonderwijs aan leerlingen tot 18 jaar, afgestemd op de subsidie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bedoeld om het muziekonderwijs aan jongeren te stimuleren. Inmiddels is de gemeente gestopt met deze vorm van subsidie.

Aurora wil het volgen van muzieklessen blijven stimuleren en daarom draagt de vereniging middels een eigen regeling bij in de kosten. Een leerling krijgt het eerste jaar €20,00 korting, het tweede jaar €30,00, het derde jaar €40,00, het vierde jaar €50,00 en het vijfde jaar €60,00. De korting kan dus oplopen tot in totaal €200,00. De regeling eindigt na vijf jaar, of eerder als de leerling binnen die termijn 18 jaar wordt.

Deze regeling loopt vanaf het schooljaar 2015-2016. Leerlingen die gebruikmaakten van de oude subsidieregeling, krijgen mogelijk te maken met een aangepast bedrag, maar over vijf jaar gerekend zal hun subsidie ook op €200,00 uitkomen.

Aurora keert de korting uit aan de (ouders van de) leerlingen, de betaling van de muzieklessen gebeurt rechtstreeks aan de docent. Meer details in het algemeen reglement.